Zhuhai Shengchang Electronics Co., Ltd. 

Product Details

Current position : Home> Product Details

PRODUCTS

CONTACT US

Domestic Sales Tel:+86-756-3890128
                                +86-756-3890129
Overseas Sales Tel: +86-756-3866289
                                 +86-756-3879368
Address: 2F/ 3 block,NO.19 Yongtian Rd,Qianshan Industrial Zone, Xiangzhou District, Zhuhai city, Guangdong province, China

(12-15串多并)系列 -4-5并 路灯调光电源 55V输出

  • (12-15串多并)系列 -4-5并 路灯调光电源 55V输出
(12-15串多并)系列 -4-5并 路灯调光电源 55V输出
  • Introduction
  • Reference wiring diagram


型号

KI-551050-A-DIM(/-DA)

KI-551400-A-DIM(/-DA)

输入电压 (V)

100-265V

输入频率(Hz)

50/60 Hz

功率因素

≥0.95

输出电压(V)

30-55V

35-55V

输出电流(mA)

1050mA

1400mA

输出功率r(W)

57W

80W

调光方式

后缀为-A-DIM的,为0-10V/1-10V调光;后缀为-DA的,为DALI调光

尺寸(mm)

200*70*43mm

防水等级

IP66

输入线材

VDE H03VV-F 3G×1.0mm2 Brown&Blue&Olivine(220mm) 一组

输出线材

VDE H03VV-F 2G×1.0mm2  Brown+,Blue-(220mm) 一组

控制线材

VDE H03VV-F 2G×1.0mm2  Blue+,White-(220mm) 一组